Välkommen till Kristallens familjehemsteam

startbildKristallens familjehemsteam AB är ett litet personligt företag som erbjuder familjehemsvård för barn och ungdomar mellan 0-20 år. Vi tar även emot föräldrar med barn.

Vi vill vara ett alternativ till de stora riskkapitalbolagen.

Våra familjehem ligger i Stockholm med omnejd, både centralt och i mer lantlig miljö. Våra familjehem är stabila och engagerade vuxna.

Vi erbjuder:

  • Familjesamtal på systemisk grund
  • Vi kan leda nätverksmöten kring dem som bor i vår regi
  • Vi ombesörjer terapi och traumabehandling utifrån socialtjänstens uppdrag
  • Vi erbjuder rePulse, ett manualbaserat program för att få hjälp med ångest, aggressivitet och andra svårigheter
  • Ett pedagogiskt program för ensamkommande ungdomar som stöd för en praktisk och känslomässig integration
  • Vi kan erbjuda kvalificerade mentorer med kultur/språkkompetens
  • Vi har även familjehem med speciell inriktning på flickor med övergreppsproblematik och självskadebeteende
 :: Läs mer